Lesbrief: Hoe om te gaan met maatschappelijk incidenten die de klas in komen?

Lesbrief: Hoe om te gaan met maatschappelijk incidenten die de klas in komen?

Aanslagen Nieuw-Zeeland en Utrecht: adviezen en lesactiviteiten die helpen om het gesprek over terreurdaden met de leerlingen te voeren.

 

De gruwelijke aanslag in twee moskeeën in Nieuw Zeeland beroert de hele wereld. Haat en onverdraagzaamheid heeft vele mensenlevens verwoest. Iedereen leeft mee. Ook in Nederland en dus ook bij de ouders en de kinderen die op onze scholen komen. De kans is er dat groepen in onze samenleving hierdoor scherper tegenover elkaar komen te staan. Het risico op acties elders in wereld kan gevoelens van onveiligheid geven. De schietpartij in Utrecht vandaag, zal dat gevoel versterken. In scholen zal hierover gesproken worden. Leerkrachten staan voor de taak rust en veiligheid in de klas en school te bewaren. De school kan helpen om de tegenstellingen en het wij-zij-denken te bespreken.

In de groep kunnen leerlingen zitten, die zelf geweld hebben meegemaakt, waarvan familieleden of vrienden in oorlogssituaties zitten of hebben gezeten. Bij sommige kinderen zal er thuis over gesproken zijn. Soms rustig, soms vanuit extreme opvattingen.
Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School heeft een duidelijke pedagogische doelstelling: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. Conflicten in de wereld kunnen de grondwaarden van een democratie raken. Het kan -hoe verschrikkelijk soms ook - een gebeurtenis zijn die vraagt om een pedagogische reactie. En daarmee een uitgelezen kans om met de leerlingen het leven in een democratie te bespreken.

Indien gewenst, kunt u in de bijbehorende lesbrief “Hoe om te gaan met maatschappelijke incidenten, die in de klas komen” adviezen en lesactiviteiten vinden, die helpen om het gesprek over de terreurdaad met de leerlingen aan te gaan.
Wij wensen u daar veel sterkte en wijsheid bij.